Παροχή βοήθειας στην οργάνωση μελέτης στα μαθήματα του σχολείου.