Η Μποζίκα Μαρία είναι λογοθεραπεύτρια, απόφοιτος του Queen Margaret University, Edinburgh. Διαθέτει την πιστοποίηση του Βρετανικού οργανισμού NARIC (National Recognition Information Centre). Έχει μετεκπαιδευτεί στις μαθησιακές δυσκολίες και τις διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (ΔΑΔ). Έχει εκπαιδευτεί στο Σύστημα Επικοινωνίας Μέσω Ανταλλαγής Εικόνων ( PECS ), στο πρόγραμμα Δομημένης Εκπαίδευσης TEACCH, στις κοινωνικές ιστορίες (social stories) και στην Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς (Applied Behavioral Analysis- ABA).

Έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων που αφορούν τις διαταραχές λόγου, ομιλίας και επικοινωνίας, το Γνωσιακό Συμπεριφορικό Δράμα (CBD) και τις μαθησιακές δυσκολίες. Τα τελευταία χρόνια εργάζεται σε Κέντρα Ειδικής Αγωγής, σε Δομές και σε σχολεία, δημόσια και ιδιωτικά, ως συνοδός παράλληλης στήριξης. Έχει πολυετή εμπειρία σε θεραπείες παιδιών με αναπτυξιακές διαταραχές, καθυστέρηση λόγου και ομιλίας, φωνολογικές και αρθρωτικές διαταραχές, μαθησιακές δυσκολίες κ.α.