Σύμφωνα με το Ν3699/2008, η Ειδική αγωγή και Εκπαίδευση είναι το σύνολο των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους μαθητές με αναπηρία και διαπιστωμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ένας από τους κύριους στόχους της σύγχρονης ειδικής αγωγής είναι η ενσωμάτωση των παιδιών με ειδικές ανάγκες στην οικογένειά τους, στο σχολείο τους και στην κοινωνία όπου ζουν με σκοπό την εξάλειψη της περιθωριοποίησης και της απομόνωσης αυτών.

Τα παιδιά που μπορούν να παρακολουθήσουν Ειδικό Παιδαγωγικό είναι αυτά που παρουσιάζουν:

 1. Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (Δυσλεξία, Δυσαριθμησία, Δυσορθογραφία, Δυσγραφία, Δυσπραξία)
 2. Γενικές Μαθησιακές Δυσκολίες
 3. Νοητική Καθυστέρηση (ελαφριά, μέτρια, ή σοβαρή)
 4. Διαταραχές λόγου και ομιλίας
 5. Διαταραχές όρασης και ακοής
 6. Διαταραχές της συγκέντρωσης και της προσοχής (ΔΕΠ-Υ)
 7. Αναπτυξιακές διαταραχές
 8. Κινητικές ανεπάρκειες
 9. Δυσκολίες προσαρμογής
 10. Δυσκολίες συμπεριφοράς

Επισημαίνουμε ότι, η συνεργασία του κέντρου και της οικογένειας, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα ενός προγράμματος παρέμβασης. Αυτό συμβαίνει γιατί η οικογένεια παίζει τον πρώτο και κύριο λόγο στην ανάπτυξη του παιδιού από τα πρώτα χρόνια της ζωής του, που είναι και τα πιο κρίσιμα για την μετέπειτα ανάπτυξή του.

Ένα πρόγραμμα Ειδικής Διαπαιδαγώγησης μπορεί να περιλαμβάνει

 1. Διδασκαλία ανάγνωσης και γραφής
 2. Ανάπτυξη- εξάσκηση παραγωγής προφορικού λόγου και της περιγραφικής ικανότητας
 3. Ανάπτυξη και εμπλουτισμό λεξιλογίου
 4. Εξάσκηση γραφοκινητικών δεξιοτήτων
 5. Εκμάθηση στην παραγωγή γραπτού λόγου κ.α.