Η Χατζηστυλιανού Ελένη είναι απόφοιτος του ΑΤΕΙ Λογοθεραπείας Πάτρας . Μετά την αποφοίτηση συνέχισε τις σπουδές της στο Βέλγιο , Βρυξέλλες και Λουβεν. Εξειδικεύτηκε στην μαθησιακές δυσκολίες και εργάστηκε επί σειρά ετών στο Ευρωπαϊκό Σχολείο 3 των Βρυξελλών. Επιπλέον εργαζόταν ως ελεύθερος επαγγελματίας και αναλάμβανε περιστατικά παιδιών και ενηλίκων. Απέκτησε την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ως λογοπεδικός εκεί και επέστρεψε στην Ελλάδα το 2016.

Έκτοτε εργάστηκε ως αναπληρώτρια σε δημόσια ( Ειδικό Νηπιαγωγείο Κωφών και βαρήκοων Αργυρούπολης )και ιδιωτικά σχολεία , όπως και σε απογευματινές δομές. Είναι μέλος του συλλόγου ΣΕΛΛΕ Και αναγνωρισμένη λογοθεραπεύτρια στην Ελλάδα. Επιπλέον είναι στο 3ο έτος εκμάθησης της Νοηματικής Γλώσσας.

Έχει παρακολουθήσει πληθώρα σεμιναρίων και ασχολείται εντατικά με την ένταξη παιδιών με ΔΑΦ στο Γενικό Σχολείο.

Κάποια από τα σεμινάρια και τις εξειδικεύσεις :

 • Πιστοποιημένη εκπαίδευση στο πρόγραμμα Palin PCI για τον τραυλισμό, από το ΚΕΘΤ
 • Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες –Δυσλεξία , Δυσορθογραφία, Δυσαναγνωσία (ΒΕΛΓΙΟ)
 • Διαταραχές Ροής – Τραυλισμός σε παιδιά (ΒΕΛΓΙΟ) Ανάπτυξη Λόγου και Ομιλίας
 • Ένταξη παιδιών με ΔΑΔ σε κανονικό σχολείο
 • ΑΒΑ και Συνοδοί Παράλληλης Στήριξης ( 10/2015 )
 • Διαδικτυακό Σεμινάριο « Πρόγραμμα Σχολικής Αναπτυξιακής Αξιολόγησης κατά Δημητρίου ανά Τάξη Δημοτικού» , Ελληνική Εταιρεία Αναπτυξιακής και Συμπεριφοριστικής Παιδιατρικής ( 3/2016 )
 • 09/2017-Τώρα: Εκμάθηση Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας στο Ινστιτούτο «Γέφυρες Επικοινωνίας»

Η λογοθεραπεύτρια αναλαμβάνει περιστατικά όπως

 • Φωνολογικες / Αρθρωτικες Διαταραχές
 • Καθυστέρηση Λόγου και Ομιλίας
 • Διαταραχές Ροής της ομιλίας ( τραυλισμός )
 • Αναπτυξιακές Διαταραχές ΔΑΦ
 • Νοητική υστέρηση
 • Ειδική Γλωσσική Διαταραχή ( SLI )
 • Βαρηκοια / Κώφωση / Κοχλιακη εμφύτευση
 • Νευρογενεις κινητικές διαταραχές ομιλίας ( δυσαρθριες , απραξία )
 • Αποκατάσταση μετά από κρανιοεγκεφαλική κάκωση
 • Αποκατάσταση μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο
 • Παιδιά με διγλωσσία