Στείλτε μας κ εσείς οποιαδήποτε απορία έχετε στο email του κέντρου dromimavs@gmail.com και θα σας απαντήσουμε πολύ σύντομα σε προσωπικό email.

Ένας παιδί που έχει αξιολογηθεί από διεπιστημονική ομάδα στα ΚΕΣΥ (πρώην ΚΕΔΥ) ή από κάποιο δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή από Δημόσιο Νοσοκομείο και έχει διαγνωστεί σαν άτομο με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Δυσλεξία, Δυσγραφία, Δυσαριθμησία, Δυσαναγνωσία, Δυσορθογραφία, προβλήματα παραβατικής συμπεριφοράς, προβλήματα λόγου και ομιλίας, σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα, φάσμα αυτισμού, ψυχικές διαταραχές και πολλαπλές αναπηρίες), ή άτομο με αναπηρία (με ιατρική γνωμάτευση) χρήζει ειδικού εκπαιδευτικού προγράμματος. Στην κατηγορία παιδιών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν εμπίπτουν εκείνα με χαμηλή σχολική επίδοση που συνδέεται αιτιωδώς με εξωγενείς παράγοντες, όπως γλωσσικές ή πολιτισμικές ιδιαιτερότητες ή περιβαλλοντικούς παράγοντες (ελλιπής ή λάθος τρόπος μελέτης).
 1. Δημόσιους φορείς:
  1. ΚΕΣΥ (πρώην ΚΕΔΥ)
  2. Ιατροπαιδαγωγικά κέντρα (Κέντρα ψυχικής υγιεινής)
  3. Δημόσια Νοσοκομεία
 2. Σε ιδιωτικά κέντρα όπου υφίσταται διεπιστημονική ομάδα (παιδοψυχίατρος, ειδικός παιδαγωγός, λογοθεραπευτής, εργοθεραπευτής, ψυχολόγος) η οποία θα βγάλει το πόρισμα.
Η διαδικασία είναι η εξής:
 
 1. Εντοπισμός του προβλήματος από το γονιό ή το δάσκαλο.
 2. Αλληλοενημέρωση. Ενημέρωση διευθυντή και σύλλογο διδασκόντων.
 3. Πρώτη αξιολόγηση από το δάσκαλο Ειδικής αγωγής του σχολείου ο οποίος μαζί με το δάσκαλο της τάξης θα συντάξουν το πόρισμα της αξιολόγησης.
 4. Αίτηση του γονέα στο αρμόδιο ΚΕΣΥ της περιοχής ή στο αντίστοιχο Ιατροπαιδαγωγικό κέντρο.
 5. Αξιολόγηση από το ΚΕΣΥ ή Ιατροπαιδαγωγικό κέντρο, εφόσον πρώτα γίνει συνάντηση με τους γονείς ή κηδεμόνες του παιδιού.
 6. Έκδοση γνωμάτευσης με προτάσεις για την εκπόνηση εξατομικευμένου προγράμματος παρέμβασης.