Η Καμινιώτη Ευριδίκη είναι απόφοιτος του  τμήματος Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Από το 2019 ως και σήμερα εργάζεται ως ιδιωτική παράλληλη στήριξη σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία. Αντίστοιχα απο το 2020 εργάζεται σε κέντρα ειδικών θεραπειών έχοντας αποκτήσει εμπειρία τόσο στις εξελικτικές όσο και στις αναπτυξιακές διαταραχές. Οι συνεδρίες που έχει πραγματοποιήσει αφορούν παιδιά με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, νοητική υστέρηση, καθυστέρηση λόγου, φωνολογικές διαταραχές και διαταραχές άρθρωσης. Έχει παρακολουθήσει το πρόγραμμα επιμόρφωσης «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» του Πανεπιστημίου Αιγαίου και έχει εκπαιδευτεί σε αρκετά ακόμα σεμινάρια. Μερικά από αυτά είναι η Εντατική Αλληλεπίδραση – Intensive Intervention, το Σύστημα εναλλακτικής επικοινωνίας PECS (Picture Exchange Communication System), το Feeding Therapy και η Ενδυνάμωση και Κινητικότητα του Στοματοπροσωπικού Μηχανισμού.