Η Κύλλα Αικατερίνη αποφοίτησε από το τμήμα Λογοθεραπείας του ΑΤΕΙ Πατρών το 2017. Στο πλαίσιο της πτυχιακής της εργασίας συνεργάστηκε και συμμετείχε στην μελέτη και ανάπτυξη μιας δοκιμασίας αξιολόγησης της ακουστικής μνήμης σε παιδιά τυπικής ανάπτυξης προσχολικής και σχολικής ηλικίας.  Το 2018, πήρε την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και είναι μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος (ΣΕΛΛΕ). Τέλος, βρίσκεται στο 2ο έτος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» του Πανεπιστημίου Λευκωσίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών. 

Από το 2018, εργάζεται ως λογοθεραπεύτρια σε ιδιωτικά κέντρα ειδικών θεραπειών και ως ιδιωτική παράλληλη στήριξη σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία. Ως λογοθεραπεύτρια ασχολείται με την αξιολόγηση και θεραπευτική παρέμβαση σε παιδιατρικό πληθυσμό. Συγκεκριμένα ασχολείται με Αρθρωτικές Διαταραχές, Φωνολογικές Διαταραχές, Δυσπραξία, Ειδική Γλωσσική Διαταραχή, Νοητική Υστέρηση  και Αναπτυξιακές Διαταραχές. 

Από το 2018 μέχρι και σήμερα, έχει εκπαιδευτεί στο TEACCH, PECS, ABA, MAKATON, στη Δοκιμασία Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης ΑΘΗΝΑ ΤΕΣΤ, στην Εντατική Αλληλεπίδραση (Intensive Interaction), στις Kοινωνικές Ιστορίες (Social Stories) και στο Εργαλείο Διεπιστημονικής Ομάδας για την Αξιολόγηση του Επιπέδου Λειτουργικότητας Παιδιού στο Φάσμα του Αυτισμού (ΕΔΑΛΦΑ). Τέλος, στους μελλοντικούς στόχους της είναι η εκπαίδευση σχετικά με τη επιλεκτική σίτιση.