Η Λαδά Παναγιώτα είναι φιλόλογος, απόφοιτος του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Ολοκλήρωσε την παρακολούθηση του επιμορφωτικού σεμιναρίου Ειδικής Αγωγής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και είναι κάτοχος του πιστοποιητικού παιδαγωγικής κατάρτισης στην ειδική αγωγή με τίτλο “Εκπαίδευση μαθητών με νοητική ανεπάρκεια και εκπαίδευση μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες”. Πραγματοποίησε τις ώρες της πρακτικής άσκησης του προγράμματος στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω. Επιπροσθέτως, είναι κάτοχος του επιμορφωτικού προγράμματος “Σχολικής Ψυχολογίας” που διεξήχθη εκ μέρους του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίο. Από το 2007 εργάζεται ως φιλόλογος στον τομέα της ιδιωτικής εκπαίδευσης και έχει εμπειρία σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.