Η Μαρίνα Μουστάκα είναι λογοθεραπεύτρια. Γεννήθηκε στις 10/6/92 στον Πειραιά. Είναι απόφοιτος του τμήματος Λογοθεραπείας του ΑΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα και έκτοτε εργάζεται με παιδιά και εφήβους με διαταραχές επικοινωνίας, λόγου και ομιλίας.

Έχει εκπαιδευτεί σε προγράμματα εναλλακτικής/επαυξητικής επικοινωνίας (PECS, MAKATON, Phoneme Touch’n’say), σε προγράμματα παρέμβασης για παιδιά με αυτισμό (TEACCH, Intensive Interaction), ενώ έχει παρακολουθήσει το σεμινάριο «Το παιχνίδι ως θεραπευτικό & εκπαιδευτικό εργαλείο για παιδιά με διαταραχές του φάσματος του αυτισμού» το Φεβρουάριο του 2018. Ακόμα, είναι πιστοποιημένη χορηγητρια του σταθμισμένης γλωσσικής αξιολόγησης για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ.

Το 2016 συμμετείχε στον Α’ κύκλο εποπτείας σε θέματα Αναπτυξιακής Λογοθεραπείας του Ινστιτούτου Έρευνας και Εκπαίδευσης Λογοθεραπείας, ενώ το 2018 παρακολούθησε το σεμινάριο της Α΄ Ψυχιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνώνμε θέμα την Πρώιμη Παρέμβαση στη βρεφική και νηπιακή ηλικία διάρκειας 32 ωρών. Τα τελευταία 3 χρόνια παρακολουθεί ατομικές εποπτικές συνεδρίες δίπλα στη Λογοπαθολόγο Δρ. Μαρία Βλασσοπούλου.