Η Παπαλέξη Χριστίνα είναι Ψυχολόγος, απόφοιτος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με Μεταπτυχιακές σπουδές στην Εφαρμοσμένη Παιδοψυχολογία, από το Nottingham Trent University της Αγγλίας (MSc Applied Child Psychology).
Έχει εργαστεί από το 2011 με παιδιά και νέους με ψυχικές, αναπτυξιακές, συναισθηματικές και συμπεριφορικές διαταραχές, μαθησιακές δυσκολίες και εμπειρία δύσκολων κοινωνικών καταστάσεων, σε ποικίλα κλινικά και κοινοτικά πλαίσια, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι εκπαιδευόμενη στη Συστημική Ψυχοθεραπεία, με εμπειρία και ενδιαφέρον στη θεραπευτική και συμβουλευτική υποστήριξη όλης της οικογένειας.

Μεταξύ άλλων :

  • έχει υποστηρίξει παιδιά μεταξύ 4-11 ετών, με στόχο την ανάπτυξη γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων μέσω δραστηριοτήτων και ομαδικών παιχνιδιών. Υπεύθυνη για την οργάνωση εβδομαδιαίων δράσεων σχετικών με την ανάπτυξη και έκφραση των συναισθημάτων, καθώς και την ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησης των παιδιών (Assistant Playworker- Cherry Hinton Club, Cambridge)
  • προσέφερε συμβουλευτική υποστήριξη νέων (13-18 ετών) με αναπτυξιακές (ASD, ADHD) και συναισθηματικές (αγχώδεις διαταραχές, έντονα ξεσπάσματα θυμού) διαταραχές, με παράλληλα βιώματα απουσίας οικογενειακού περιβάλλοντος, ενδοοικογενειακής βία, καταχρήσεις και εκφοβισμό. Στόχος ήταν η ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησης και η βελτίωση της λειτουργικότητας των ατόμων αυτών, μέσω χρήσης κατάλληλων τεχνικών και μέσων, επίδειξη δεξιοτήτων και ικανότητας γρήγορης προσαρμογής σε αλλαγές. (Coach for Young People- Transform Training Ltd, Nottingham)

Σήμερα εργάζεται σε Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για Ενήλικες με Νοητική Υστέρηση, σύνδρομο Down και συνοδές διαταραχές στην Αθήνα. Είναι υπεύθυνη για την οργάνωση και τον συντονισμό ομάδων ψυχολογικής υποστήριξης και συναισθηματικής έκφρασης για τα μέλη, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής της ευάλωτης αυτής κοινωνικά ομάδας και την κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωσή της στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Επιπλέον, συντονίζει ατομικές και ομαδικές ψυχοσυμβουλευτικές συνεδρίες γονέων για τις οικογένειες των μελών του κέντρου.

Παρακολούθηση σεμιναρίων και συμμετοχή σε εργαστήρια από το 2009 έως σήμερα σε Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο, μεταξύ των οποίων

  • Safeguarding για παιδιά, νέους και ενήλικες
  • Θεραπεία μέσω του παιχνιδιού (Play-therapy)
  • Συναισθηματική καθοδήγηση (emotional coaching) και ψυχοθεραπεία
  • Εκπαιδευτικοί και ψυχοκοινωνικοί παράγοντες για την υποστήριξη χαρισματικών παιδιών
  • Προστασία του παιδιού (Child Protection).