Βοηθάει στην μείωση των αρνητικών συμπεριφορών που εμφανίζει το παιδί, σε δυσκολίες προσαρμογής του σε κοινωνικές καταστάσεις και πλαίσια, στην βελτίωση δεξιοτήτων ατομικού και ομαδικού παιχνιδιού και στην ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων.