Στο κέντρο μας οργανώνονται ειδικά ενημερωτικά σεμινάρια τα οποία θα απευθύνονται κυρίως σε γονείς ή σε φροντιστές παιδιών. Τα θέματα των σεμιναρίων ποικίλουν, ανάλογα με τις ανησυχίες των γονέων, με προτάσεις που μπορεί να έχουν κάνει οι ίδιοι ή με το ποια θέματα είναι πιο επίκαιρα και φλέγοντα στις μέρες μας. Στόχος μας είναι η καλύτερη δυνατή ενημέρωση του γονέα, ώστε να καθοδηγηθεί σωστά και να αρχίσει να αντεπεξέρχεται καλύτερα στις απαιτήσεις του ρόλου του, ως «μητέρα», ή ως «πατέρας».