Στάδια Ανάπτυξης της Προσοχής και της Συγκέντρωσης

children_attention.jpg

0 -1 Ετών

 • Στρέφει την προσοχή του από το ένα αντικείμενο στο άλλο, ή από ένα πρόσωπο σε κάποιο άλλο
 • Η προσοχή του διασπάται εύκολα, όταν εμφανίζεται κάποιο καινούριο ερέθισμα (οπτικό- ακουστικό)

1-2 Ετών

 • Συγκεντρώνεται σε δραστηριότητα που έχει επιλέξει το ίδιο
 • Αγνοεί πολλές φορές εξωτερικά ερεθίσματα με σκοπό να συγκεντρωθεί σε αυτό που κάνει
 • Αγνοεί τη μαμά, το μπαμπά ή οποιονδήποτε του μιλήσει την ώρα που ασχολείται με ένα συγκεκριμένο παιχνίδι

2-3 Ετών

 • Παρουσιάζει μονοδιάστατη προσοχή (single- channeled attention), δηλαδή συνεχίζει και σε αυτή την ηλικία να αγνοεί οποιονδήποτε του μιλάει την ώρα που έχει συγκεντρωθεί σε κάτι. Εάν κάποιος του πει «κοίτα αυτό», το παιδί θα στρέψει την προσοχή του εκεί που του είπαν αλλά θα επιστρέψει σε αυτό που έκανε πριν
 • Μπορεί να συνεργαστεί με έναν ενήλικα και να συγκεντρωθεί σε μία δραστηριότητα για αρκετή ώρα με τη βοήθεια του

3-4 Ετών

 • Το παιδί αρχίζει και ελέγχει μόνο του την προσοχή του
 • Μπορεί να συγκεντρωθεί σε ένα πράγμα κάθε φορά
 • Παρουσιάζει πλήρη συγκέντρωση σε ένα παιχνίδι ενώ δέχεται ταυτόχρονα οπτικά και ακουστικά ερεθίσματα
 • Μπορεί να επανέρθει μόνο του σε προηγούμενη δραστηριότητα μετά από ένα έντονο ερέθισμα που του απόσπασε την προσοχή. Μπορεί δηλαδή, να σταματήσει αυτό που κάνει επειδή του μιλάει η μαμά του και να επανέρθει μόνο του

4-5 Ετών

 • Το παιδί μπορεί να επικεντρωθεί σε μια δραστηριότητα, αλλά μπορεί ταυτόχρονα να ακούσει τι λένε οι γύρω του χωρίς να σταματήσει τη δραστηριότητά του και να κοιτάξει τον ομιλητή (two- channeled attention, προσοχή δύο- διαστάσεων)
 • Μπορεί να επικεντρωθεί σε μια μόνο πτυχή μιας περίπλοκης κατάστασης που περιγράφεται μπροστά του

5-6 Ετών

 • Η «δύο- διαστάσεων» προσοχή έχει πλέον εδραιωθεί και το παιδί μπορεί αυτό να το χρησιμοποιήσει σε διάφορες καταστάσεις και με διαφορετικούς ανθρώπους
 • Η προσοχή του είναι πλέον ολοκληρωμένη
 • Το παιδί μπορεί εκούσια να αγνοήσει ασήμαντες γι’ αυτό πληροφορίες και να επικεντρωθεί σε κάτι άλλο

Χατζηστυλιανού Βασιλική- Εργοθεραπεύτρια

Ιδιοκτήτρια του κέντρο «Δρόμημα»

.

Πηγή: https://sltforkids.co.uk/ages-and-stages-developmental-milestones/attention-milestones/

Αφήστε μια απάντηση