Η Συμβουλευτική Γονέων αποτελεί ένα σημαντικό και αναπόσπαστο κομμάτι της θεραπευτικής παρέμβασης στο παιδί και οι ειδικοί του κέντρου ρίχνουν μεγάλο βάρος σ’ αυτή. Ο ρόλος του γονέα είναι από τους πιο περίπλοκους και απαιτητικούς και κάποιες φορές χρειάζεται ενίσχυση και επιβεβαίωση. Γι’ αυτό το λόγο γίνεται προσπάθεια να ενισχυθεί, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, με στόχο την ενδυνάμωση των φροντιστών ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις απαιτήσεις και τις δυσκολίες που συναντούν καθημερινά στο ρόλο αυτό. Οι γονείς ή οι φροντιστές έχουν τη δυνατότητα να μοιραστούν με κάποιον ειδικό οτιδήποτε αφορά το παιδί και τους απασχολεί (ανησυχίες, προβληματισμούς, έντονα συναισθήματα), ώστε από κοινού να βρουν λύσεις που θα μειώσουν το πιθανό άγχος ή την πίεση που τους δημιουργείται.