Η Yoga είναι η επιστήμη που συνδέει το σώμα, τον νου και το πνεύμα με στόχο την εσωτερική γαλήνη και αρμονία. Τα οφέλη της στα παιδιά είναι πολλά και δρουν καταλυτικά σε πολλούς τομείς της ανάπτυξής τους. Κάποια από αυτά είναι:

 1. Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων
 2. Βελτίωση του αισθήματος της αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης
 3. Ανάπτυξη της φαντασίας των παιδιών
 4. Ανάπτυξη του αισθήματος της αλληλοβοήθειας
 5. Βελτίωση της συγκέντρωσης
 6. Μείωση συμπτωμάτων υπερκινητικότητας και παρόρμησης
 7. Βελτίωση της ισορροπίας του σώματος και του συντονισμού
 8. Αύξηση της μυϊκής δύναμης
 9. Μείωση επιθετικών και άλλων αρνητικών συμπεριφορών του παιδιού
 10. Ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων επικοινωνίας
 11. Βελτίωση της έκφρασης των συναισθημάτων
 12. Μείωση των επιπέδων του άγχους
 13. Μείωση διαταραχών αισθητηριακών συστημάτων (απτικό, ακουστικό, οπτικό)