Η Δέσποινα Ζυμαράκη είναι ψυχοπαιδαγωγος- ειδική παιδαγωγός κάτοχος πτυχίου ψυχολογίας από το τμήμα ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακου Πανεπιστήμιου Αθηνών με άδεια άσκησης επαγγέλματος καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (BTEC professional diploma in specific learning difficulties – dyslexia). Ακόμη, ολοκλήρωσε 4ετη φοίτηση στην ελληνική νοηματική γλώσσα στο ίδρυμα προστασίας κωφών και δημοσίευσε εργασία στην βιβλιοθήκη του παιδαγωγικού ινστιτούτου με τίτλο: αυτοαντίληψη και εκπαιδευτικές αξίες κωφών μαθητών β και γ λυκείου.
Από το 2009 δουλεύει σε πολυδύναμα κέντρα λογοθεραπειας ως ειδική παιδαγωγός αποκτώντας εμπειρία από τις πολυάριθμες περιπτώσεις μαθητών που ανέλαβε στο κομμάτι της διάγνωσης και της παρέμβασης με εξατομικευμενα σχέδια διδακτικών στόχων για ενίσχυση σχολικών δεξιοτήτων.Ενδεικτικά αναφέρονται τομείς που εργάστηκε

  1. ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσαριθμησια και δυσαναγνωσία.
  2. νοητική στέρηση και οριακή νοημοσύνη
  3. κώφωση και βαρηκοΐα
  4. δεπ-υ
  5. διαταραχές συμπεριφοράς
  6. φάσμα του αυτισμού
  7. διγλωσσια
  8. μαθησιακές δυσκολίες σε εφήβους γυμνασίου-λυκείου.

Τέλος, η διαμόρφωση ομάδων από μαθητές στο φάσμα του αυτισμού για ενίσχυση σχολικών και κοινωνικών δεξιοτήτων αλλά και από εφήβους με μαθησιακές δυσκολίες ήταν ένα ακόμα πεδίο δράσης που αξιοποίησε τις σπουδές της.