Διαταραχή άρθρωσης

professional-speech-therapy-preschool-kid-therapist-kindergarten-isolated-flat-vector-woman-boy-characters-sitting-104408269.jpg

Με τον όρο διαταραχές άρθρωσης αναφερόμαστε στις δυσκολίες που σχετίζονται με την παραγωγή των ήχων της ομιλίας (φωνήματα) που επιμένουν μετά το πέρας της φυσιολογικής ηλικίας κατάκτησης αυτών των φωνημάτων. 

Η προϋπόθεση για ακριβή άρθρωση βασίζεται στην επακριβή τοποθέτηση , αλληλουχία , συγχρονισμό ,ορθή κατεύθυνση και δύναμη αρθρωτών ( Shipley & McAfee, 2004: 197 ). Στην πιο απλή μορφή τους οι διαταραχές άρθρωσης εμφανίζονται ως μια αδυναμία παραγωγής των φωνημάτων χρησιμοποιώντας τα όργανα της άρθρωσης (χείλη, γλώσσα, δόντια, υπερώα κ.ά.).

 

Είναι σημαντικό, να γνωρίζουμε την αιτιολογία ή την αιτία μιας διαταραχής άρθρωσης για την αποτελεσματική θεραπεία. Για παράδειγμα, αν οι αδύναμοι μύες είναι αιτία που προκαλεί αρθρωτικές διαταραχές, τότε η θεραπεία θα είναι διαφορετική από το αν το πρόβλημα οφείλονταν σε καθυστέρηση της ομιλίας. Κυριολεκτικά, εκατοντάδες από τις ασθένειες, τους τραυματισμούς, τις γενετικές ανωμαλίες και τα σύνδρομα μπορούν να προκαλέσουν διαταραχές επικοινωνίας

 

Οι πρωταρχικοί στόχοι της αξιολόγησης της άρθρωσης  περιλαμβάνουν:

  • Την περιγραφή της αρθρωτικής ανάπτυξης και την κατάσταση του εξεταζόμενου

  • Τον καθορισμό του αν η ομιλία του ατόμου επαρκώς παρεκκλίνει από τις τυπικές/ φυσιολογικές προσδοκίες σε δικαιολογημένη ανησυχία ή παρέμβαση

  • Την στοματοπροσωπικη εξέταση του ασθενούς ώστε να εντοπιστούν τυχόν οργανικές «δυσκολίες» ( γλώσσα , χείλη , παρειές κτλ )

  • Το καθορισμό της αιτίας της διαταραχής άρθρωσης και την ύπαρξη συνοσηροτητας όπου αυτό είναι δυνατόν. 


ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ- ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Αφήστε μια απάντηση