Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (SLI)

 

c9a96aa979c06868f509c3bbd00402c5_language-disorders-clip-art-speech-pathology-cliparts-_920-964.png

 

Η ειδική γλωσσική διαταραχή (SLI) είναι μια διαταραχή επικοινωνίας που παρεμβαίνει στην ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων σε παιδιά που δεν έχουν απώλεια ακοής ή διανοητική αναπηρία. Η SLI μπορεί να επηρεάσει την ομιλία, την αντίληψη, την ανάγνωση και τη γραφή ενός παιδιού. Η  SLI ονομάζεται επίσης Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή, Γλωσσική Καθυστέρηση ή Αναπτυξιακή Δυσφασία.

Η SLI μπορεί να είναι: 

  1. εκφραστικού τύπου (η ικανότητα του παιδιού να εκφράζεται με προφορικό λόγο είναι χαμηλότερη της νοητικής του ηλικίας)  

  1. αντιληπτικού τύπου (η ικανότητα κατανόησης/ αντίληψης του λόγου είναι μικρότερη της νοητικής ηλικία του παιδιού) ή μικτή

Ο αντίκτυπος της SLI συνήθως παραμένει στην ενήλικη ζωή.

  • Σε φωνολογικό επίπεδο τα παιδιά εμφανίζουν κυρίως αντικαταστάσεις φωνημάτων, παραλείψεις, μεταθέσεις και άλλα.. Παρατηρείται καθυστέρηση στην ανάπτυξη των φωνημάτων με αποτελέσματα να δημιουργούνται ανησυχίες στους γονείς και είναι ο κύριος λόγος που απευθύνονται σε λογοθεραπευτή. Επιπλέον παρατηρείται καθυστέρηση στην αποκατάσταση των φωνολογικών διεργασιών.

  • Σε σημασιολογικό επίπεδο ο  λόγος παρουσιάζει στοιχεία ανωριμότητας καθώς  τα επίπεδα εκφραστικής ικανότητας βρίσκονται κάτω του μέσου όρου σε σχέση με την χρονολογική  ηλικία. Επίσης παρατηρείται μειωμένη ικανότητα για ανάκληση πληροφοριών, συμβολική και αφαιρετική σκέψη.  Τέλος , εντοπίζεται δυσκολία στην κατανόηση λέξεων μου έχουν τη παρόμοια σημασιολογική σημασία , όπως και δυσκολία στην αντίληψη της διαφοράς μεταξύ των χρόνων των ρημάτων. 

  • Τέλος , σε πραγματολογικό επίπεδο τα παιδιά με SLI δυσκολεύονται να διατηρήσουν το θέμα συζήτησης ή να κάνουν έναρξη. Επίσης  παρουσιάζουν ηχολαλίες όταν δε κατανοούν την ερώτηση ή όταν αντιμετωπίζουν δυσκολία στην ανάκληση των λέξεων  και ως αποτέλεσμα  δίνουν ακατάλληλες απαντήσεις. Επιπλέον οι πληροφορίες που δίνουν χαρακτηρίζονται  ελλιπείς  μ (π.χ. πρόσωπα, χρόνους, τόπους, δομή , ροη) με αποτελέσματα  ο ακροατής να μην εξάγει νόημα. 

 

ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΑ – ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ΚΕΝΡΟΥ «ΔΡΟΜΗΜΑ»

Αφήστε μια απάντηση